Komunikat w sprawie wysokości składki na konto Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
Dnia 24 września 2019 r. odbyło się I spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Członkowie Rady Rodziców podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składki na Konto Rady Rodziców na obecny rok szkolny 2019/2020. Kwota ustalona wynosi:
1. 20,00 zł za 1., 2., i 3. dziecko uczące się w szkole.
2. 4. i kolejne dziecko w rodzinie zwolnione jest z opłat.
Komunikat w sprawie wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
24 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów do Prezydium Rady Rodziców. W roku szkolnym 2019/20120 Radę Rodziców będą reprezentować:
1. Pani Anna Siekaniec – przewodnicząca Rady Rodziców,
2. Pani Agnieszka Meus – Naszkiewicz – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców,
3. Pani Dorota Malesa – sekretarz Rady Rodziców,
4. Pani Iwona Piekarz – skarbnik Rady Rodziców.

Komunikat w sprawie wysokości składki na konto Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
Podczas spotkania dn. 27 września 2018 r. Rada Rodziców określiła wysokość składki – 20,00 zł od każdego dziecka uczącego się w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Jeśli w szkole uczy się 4. lub każde kolejne dziecko – opłata nie obowiązuje. Składki należy wpłacać do sekretariatu szkoły (poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00).

Komunikat w sprawie wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
27 września 2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów do Prezydium Rady Rodziców. W roku szkolnym 2018/2019 Radę Rodziców będą reprezentować:
1. Pani Anna Siekaniec – przewodnicząca Rady Rodziców
2. Pani Agnieszka Meus – Naszkiewicz – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
3. Pani Dorota Malesa – sekretarz Rady Rodziców
4. Pani Iwona Piekarz – skarbnik Rady Rodziców

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast