PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ W GAWLIKACH WIELKICH

W ramach projektu przewidywane są: Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dla klas I-III): Zajęcia logopedyczne …

GMINA WYDMINY ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY WYDMINY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI ODKRYWCY NA SKRZYDŁACH WIEDZY”

W ramach projektu przewidywane są:Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dla klas I-III):
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
Język polski (klasy IV-VI)
Matematyka (klasy IV-VI)
Język angielski (klasy I-VI)
Język niemiecki (klasy IV-VI)
Przyroda (klasy I-III)
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych:
„ Matematyka nitką malowana czyli haft matematyczny i krzyżykowy” (klasy I-III)
„Młodzi odkrywcy” (klasy IV-VI)
Warsztaty dziennikarskie (klasy IV-VI)
Zajęcia wspierające aktywność artystyczno-ruchową (dla klas I-VI)
„Przygoda ze sceną”
„Jak ryba w wodzie”
Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.
W ramach projektu przewidziane są także atrakcyjne wyjazdy edukacyjne
do takich miejsc jak Centrum Nauki Kopernik, czy też Akwarium w Gdyni.
Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Rekrutacji pobierać można w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Gminy Wydminy.Rodzice zainteresowani udziałem swoich pociech w projekcie muszą złożyć osobiście w biurze projektu, sekretariacie szkoły lub u wychowawcy komplet dokumentów zgłoszeniowych:
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowychDokumenty składać można:
DO 13 GRUDNIA 2013 R.Dane kontaktowe:
Biuro Obsługi Szkół w Wydminach
ul. Grunwaldzka 74
11-510 Wydminy
tel. (87) 421 01 17

GMINA WYDMINY ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I-III GIMNAZJUM Z GMINY WYDMINY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:
„GIMNAZJA Z PROGRAMEM”.

W ramach projektu przewidywane są:
Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (klasy I-III):
Język polski
Matematyka
Język angielski
Zajęcia przyrodniczo-techniczne
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych (klasy I-III):
Zajęcia dziennikarsko-polonistyczne
Język niemiecki
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość:
Doradztwo zawodowe (klasa III):
Zajęcia z przedsiębiorczość (klasy I-III):

Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

W ramach projektu przewidziane są:
– odwóz dzieci po zajęciach do miejsc zamieszkania,
– atrakcyjny wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.
Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Rekrutacji pobierać można ze strony internetowej Gminy Wydminy oraz ze stron internetowych szkół.Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w projekcie muszą złożyć osobiście w sekretariacie szkoły komplet dokumentów zgłoszeniowych:
1. formularz zgłoszeniowy,
2. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły:
DO 13 GRUDNIA 2013 R.Dane kontaktowe:
Biuro Obsługi Szkół w Wydminach
ul. Grunwaldzka 74
11-510 Wydminy
Tel. 87 421 01 17

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast