Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
1. Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, język polski i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej,
2. Marta Kisiel, wychowawca klasy IV, język polski w szkole podstawowej, warsztaty polonistyczne, zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka polskiego,
3. Barbara Wieliczko, wychowawca oddziału przedszkolnego,
4. Agnieszka Szumlańska, wychowawca kl. III szkoły podstawowej, edukacja wczesnoszkolna w klasie I i w klasie III,
5. Olga Krupa, wychowawca klasy II szkoły podstawowej, edukacja informatyczna, edukacja wczesnoszkolna,
6. Dorota Kurpiewska, pedagog szkolny, przyroda, biologia w szkole podstawowej, opieka świetlicowa,
7. Anna Kruniewicz, wychowawca klasy I szkoły podstawowej, edukacja wczesnoszkolna, plastyka w szkole podstawowej, zajęcia rewalidacyjne, terapia logopedyczna, nauczyciel oligofrenopedagog,
8. Robert Wieliczko, wychowawca klasy VII szkoły podstawowej, historia, wiedza o społeczeństwie i język niemiecki w szkole podstawowej, opieka świetlicowa,
9. Michał Brodowski, wychowawca klasy V szkoły podstawowej, matematyka w szkole podstawowej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, warsztaty matematyczne,
10. Małgorzata Jackiewicz,  geografia w szkole podstawowej,
11. Magdalena Majcher, wychowawca klasy VIII szkoły podstawowej, technika, informatyka, matematyka, chemia, fizyka i warsztaty matematyczne w szkole podstawowej,
12. Piotr Bójko, wychowanie fizyczne w szkole podstawowej, opieka świetlicowa,
13. Svitlana Skowron, muzyka, język ukraiński, religia greckokatolicka, opieka świetlicowa, doradztwo zawodowe w szkole podstawowej,
14. Małgorzata Borzeńska, wychowawca klasy VI, religia w oddziale przedszkolnym, religia w szkole podstawowej, wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej,
15. Ewa Petiuk, nauczyciel bibliotekarz,
16. Natalia Pryczko, nauczyciel języka angielskiego w klasach V-VIII szkoły podstawowej,
17. Anna Kłaczkowska, nauczyciel języka angielskiego w klasach 0-IV szkoły podstawowej,

Pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
1. Paulina Czeszkiewicz, pracownik administracyjny (sekretariat)
2. Bożena Bielecka, pracownik obsługi
3. Krystyna Matelak, pracownik obsługi
4. Helena Pietnoczka, pracownik obsługi
5. Cezary Matelak, konserwator

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast