Szanowni Państwo, Rodzice dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich ,
informuję, że wszystkie złożone przez Państwa wnioski  dotyczące rekrutacji na nowy rok szkolny 2021/2022 w terminie do 25 marca 2021 r. zostały zaakceptowane przez dyrektora szkoły. Oznacza to, że zgłoszone przez Państwa dzieci wprowadzone są już na listę „przedszkolaków” Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok szkolny 2021/2022. Jednocześnie podkreślam, że istnieją jeszcze miejsca wolne dla chętnych w ilości 14 dzieci. Jeśli ktoś z Państwa do dn. 31 sierpnia 2021 r. nie zmieni decyzji, proszę na dzień 01 września 2021 r. dostarczyć do dyrektora szkoły wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka 4-5-6 –letniego celem zakończenia procedury rekrutacyjnej. Karty zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: Przedszkole-Komunikaty.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w porozumieniu z Panem Wójtem Gminy Wydminy od poniedziałku, 08.02.2021 r. wprowadzam dodatkowe zajęcia do oddziału przedszkolnego  sześciolatków celem rozwijania zainteresowań dzieci w ramach „Programu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok szk. 2020/2021” w rodzaju i wymiarze, który podaję poniżej:
a. zajęcia rytmiczno-taneczne w wymiarze 0,5 godz. tyg.
b. gry i zabawy matematyczne w wymiarze 0,5 godz. tyg.
c. zajęcia komputerowo-interaktywne z elementami programowania w wymiarze 0,5 godz. tyg.
d. zajęcia artystyczno-teatralne w wymiarze 0,5 godz. tyg.
e. zabawy z językiem polskim w wymiarze 0,5 godz. tyg.
f. zajęcia sportowe w wymiarze 0,5 godz. tyg.
Informuję jednocześnie, że zajęcia w grupie sześciolatków będą prowadzone w godz. 11.30-12.00 lub 12.00-12.30, co nie będzie kolidowało z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wierzę, że dodatkowe działania podjęte już w oddziale sześciolatków przyniosą efekty w przyszłości w zakresie wyższych wyników edukacyjnych na egzaminie końcowym w szkole podstawowej.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast